Zoznam VZN

Zoznam aktuálne platných VZN . Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2023
2 / 2023 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad   [464 kB - pdf]
Rok 2016
2 / 2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce   [1 545 kB - pdf]