Národopisné múzeum

Národopisné múzeum Sebechleby – Stará Hora je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora. Múzeum odhaľuje návštevníkom obdivuhodnú krásu krojov, zaujímavé ľudové tradície a zvyky, ktoré sa prenášali z pokolenia na pokolenie.

Prvá písomná zmienka o obci Sebechleby je z roku 1135.

IN VILLA VERO ZEBEHGLEB TARRAM AD DECEM ARATRA CUM DUABUS DOMINUS HOMINUM

Nachádza sa v prvom písomnom dokumente z roku 1135 o hrade Bzovík. Kráľ Belo II. v tomto čase potvrdil základinu comesa Lamberta, jeho manželky Žofie a syna Mikuláša, podľa ktorej Lambert a jeho rodina postavili na svojom majetku kláštor pre rád premonštrátov a na udržiavanie kláštora prepustili časť svojho majetku. Takisto aj mesto Krupina musela ročne prispievať na udržiavanie kláštora.

Sebechleby sú obec v oblasti veľkého Hontu v okrese Krupina, Banskobystrický samosprávny kraj.

Už samotný názov pripomína vôňu čerstvého chleba, ku ktorému každému návštevníkovi ponúknu pohár dobrého vína. Nielen toto Vás zaujme. Neďaleko obce sa nachádza osada vinohradníckych domčekov s pivnicami Stará Hora, ktorá pripomína dávnu bohatú minulosť. Tu ľudia obrábali vinice a po statočnej práci si oddýchli v pivniciach. Ako možno týchto ľudí neobdivovať? Dokázali nielen statočne pracovať, ale vo voľných chvíľach aj tvoriť. Pracovité ženské ruky vedeli vykúzliť veľké čaro. Pre ne bolo najväčším potešením vytvárať prekrásne časti odevov. Možno to nechať upadnúť do zabudnutia? Nie! A práve z týchto dôvodov v roku 2003 vznikla myšlienka vytvoriť malé múzeum, ktoré je obrazom dávneho života a tradícií Sebechlebanov. Ľudia pochopili, že nemožno zabudnúť na slávnu minulosť., prekrásny kroj, rôzne starodávne zvyky.

Národopisné múzeum nemá charakter tradičného mestského múzea, často sem zavítajú mladí, ale i starší návštevníci. Najmä mladí obdivujú krásu krojov a zaujmú ich tradície, ktoré sa tu donedávna zachovávali. Príďte preto i Vy, aby ste sa mohli pokochať krásou krojov, zručnosťou a pohostinnosťou Sebechlebanov! Potešíme sa každej návšteve.