Fsk Geľovianka

Folklórna skupina Geľovianka vznikla v októbri 1981. Jej zakladateľkami bola Terézia Polláková, Paula Labudová a Eva Kempová. Počas svojho aktívneho pôsobenia sa zameriava na zvykoslovie, piesne, tance a ľudový odev zo svojej rodnej obce Sebechleby a oblasti Hontu.

V repertoári má spracované zvyky spojené s prácou bežného človeka na dedine ako napr. Šupovačka, Pranie, Spracovanie hrozna a práce vo vinohrade, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našej obce. Vo  svojich vystúpeniach prezentuje zvyky spojené so životnými udalosťami ako krst, svadba, ale aj rôzne oslavy spojené s prácou na poliach – Dožinky, pri hospodárstve – Zajtonec, Fašang, Jarmok, Jarné zvyky,  Na priedomí, či mnohé iné.

Od roku 2017 je súčasťou aj mnohých svadieb pri čepčení neviest nie len v Sebechleboch, ale aj v širokom okolí.

FSk Geľovianka od svojho vzniku účinkovala na rôznych folklórnych festivaloch a podujatiach u nás, ale aj v zahraničí.  Zvyky so svojej rodnej obce prezentovala napr. na Podpolianskych slávnostiach v Detve, na Východnej, Očovskej hrude a každoročne vystupuje na Hontianskej paráde v Hrušove. Navštívila krajanov v Rumunsku, Poľku, v Česku, Chorvátsku, Srbsku a Francúzsku. Každoročne spolu s obcou a MO MS Sebechleby na sviatok sv. Urbana, patróna vinohradníkov, organizuje Svätorubanské slávnosti v miestnej časti PRĽA Stará Hora. Zachovávanie zvykov v obci udržuje aj pravidelným časitovaním s oblátkami pred Vianocami po domácnostiach v obci Sebechleby.

 Vďaka nadšeniu svojich členov vydala 2 CD nosiče Piesne zo Sebechlieb s ľudovými piesňami zo svojej obce a publikáciu Tradičné zvyky, piesne a ľudový odev zo Sebechlieb, ktorej autorkou bola dlhoročná vedúca Eva Kempová.

 V súčasnosti ju tvorí približne 40 nadšencov folklóru rôznych vekových kategórií od detí až po 80 ročné ženy, vďaka ktorým dokáže divákovi čo najautentickejšie predstaviť zvyky, piesne, tance či osobnosti a zaujímavé príbehy zo svojej obce Sebechleby v krásnom a farebnom tradičnom odeve.

 Od roku 2016 funguje pod vedením Mgr. Márii Jelchovej, Mgr. art. Anny Labudovej a Mgr. Paulíny Bohušovej.


KONTAKTY:

e-mail: gelovianka@gmail.com                                               

Mgr. art. Anna Labudová

Predseda Fsk Geľovianka, o.z.


Rezervácia vystúpení a čepčení

Mgr. Paulína Bohušová: +421 915 208 625

Podpredseda Fsk Geľovianka, o.z.


Mgr. Mária Jechová: +421 908 865 021

Organizačná vedúca