Symboly obce


Erb

Erb obce Sebechleby
Erb obce Sebechleby tvoria tri zlaté chleby v striebornom koši umiestnené v červenom štíte. Sebechleby sa rozhodli pre vytvorenie pozoruhodného horiaceho erbu, teda erbu, ktorý svojím motívom vyjadruje názov obce. Pritom identifikačná funkcia je jednou z hlavných funkcií heraldiky. Ak platí, že kvalita erbu spočíva aj v jeho ľahkej zapamätateľnosti, je isté, že sebechlebský erb tieto kritéria dokonale spĺňa a kto raz uvidí tento jedinečne výpovedný erb, už naň nezabudne a rozpozná ho hoci medzi stovkami iných erbov.

Vlajka

Vlajka obce Sebechleby
Vlajku obce Sebechleby tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej, bielej a červenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.