UPOZORNENIE - Stavebný odpad

Vážení občania,

vzhľadom na to, že sa nám opakovane objavujú čierne skládky stavebného odpadu, dôrazne upozorňujem na ZÁKAZ vyhadovania stavebného odpadu momentálne v blízkosti areálu budovy čističky odpadových vôd, ale aj v rámci katastra obce.

Zber drobného stavebného odpadu poskytuje pre obec spoločnosť Infoland, s.r.o. Zberné miesto sa nachádza na Bzovskej križovatke pred Krupinou v priestoroch firmy. Kontakt na spoločnosť: 0940 558 836

Za drobný stavebný odpad sa považujú zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Pôvodca stavebného odpadu je povinní odpad pred odovzdaním vytriediť na jednotlivé separované zložky - sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

Príroda je základom nášho zdravia a kvality života!
Starostlivosť o životné prostredie je starostlivosťou o nás samých.

Za pochopenie ďakujem.
S úctou starostka obce


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
19. 02. 2024  SMETI_2 1 463 kB [pdf]