Sebechleby - kanalizácia a ČOV

Cieľ: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Prijímateľ: Obec Sebechleby

Číslo zmluvy: IROP-Z-302041M973-421-19

Nenávratný finančný príspevok: 2 264 595,21EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 2 138 882,49 EUR

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  001 Dodatok č. 1 k ÚZ 827 kB [pdf]
  Dodatok č. 1 k zmluve ČOV 16 154 kB [pdf]
  Dodatok č. 2 - NFP - COO.2312.102.2.11175410 - ČOV a kanalizácia 1 439 kB [pdf]
  Dohoda o vyplňovacom práve 411 kB [pdf]
  IROP-Z-302041M973-421-19 1 091 kB [pdf]
  Úverová zmluva 2 060 kB [pdf]