Riešenie migračných výziev v obci Sebechleby

Cieľ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Prijímateľ: Obec Sebechleby

Číslo zmluvy: IROP-Z302091DFD1-91-108

Nenávratný finančný príspevok: 109 200,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 109 200,00 EUR