OTVORENIE VSTUPU do PRĽA Stará Hora

  • 23.6.2024
  • 1611x
  •   

Dňa 22.06.2024 naša obec slávnostne otvorila nový vstup do Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora. Otvorenia sa zúčastnil pán podpredseda pre regionálny rozvoj BBSK Ján Beljak, zástupcovia OOCR Central Slovakia, prostredníctvom ktorých bol tento rozvojový zámer realizovaný, ako aj poslanci a zamestnanci obce. 

Cieľom tohto projektu bolo zveľadenie a zvýraznenie vstupu do PRĽA Stará Hora. Hlavnou súčasťou projektu je vstupná brána s označením Stará Hora, ktorá je po ľavej strane vstupu doplnená o ďalšie prvky - informačnú tabuľu so základným popisom pamiatkovej rezervácie, oddychový point slúžiaci pre turistov a cyklistov, ako aj vínne sudy, ktoré priblížia podstatu našej vinohradníckej oblasti.  Pri jeho návrhu bolo prioritou zdôrazniť charakter obce, čo sa vďaka použitiu nášho tradičného ľudového vzoru a maľovaným prvkom aj podarilo. Rozvojová agentúra BBSK nám podporila realizovanie tohto zámeru finančným príspevkom vo výške celkom 12 699 Eur, za čo im úprimne, v mene obce, ďakujem.

Našim predkom sa podarilo pre nás zachovať krásne dedičstvo. Stará Hora  oslovila svojou malebnosťou už nejedného návštevníka. Častokrát odchádzajú od nás uchvátení z harmonického prostredia, ktoré je výnimočné svojou typickou výtvarnou architektúrou a mimoriadne pokojnou atmosférou.

Pre obec predstavuje Stará Hora zaujímavé príležitosti pre rozvoj cestovného ruchu. Z dlhodobého hľadiska je preto dôležité, koordinovaným spôsobom, využiť a rozvíjať tento potenciál a sprístupniť naše kultúrne dedičstvo verejnosti tak, aby sa nestratila autentickosť Starej Hory, nenarušil sa každodenný život obyvateľov, ale zároveň podporil náš ekonomický rast.

Naša obec má tradičnú kultúru hlboko zakorenenú. Pestré kroje, nádherné zvyky, zachované piesne a tance. To všetko vytvára jeden celok a je na nás, aby sme si ho chránili, naďalej zveľaďovali a mohli tak odovzdať aj ďalším generáciám.

Verím, že touto vstupnou bránou pomyselne otvárame dvere tým, ktorým záleží na tradičnej ľudovej kultúre a prajem všetkým, ktorí cez ňu prejdú, aby si z návštevy našej Starej Hory odnášali pokoj, ktorí nám ponúka vo svojich bežných dňoch.

Terézia Krnáčová - starostka obce