Modernizácia verejného osvetlenia v obci

  • 28.2.2024
  • 180x
  •   

Na prelome mesiacov január a február 2024 sme pristúpili k výmene starých svietidiel verejného osvetlenia za nové, výkonnejšie a úspornejšie LED svietidlá.

Cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia  v obci.

Vďaka tejto výmene sa nám podarilo znížiť prevádzkové náklady, náklady na údržbu a zároveň pozitívne ovplyvňujeme aj dopad na životné prostredie a zvyšujeme svetelno-technické vlastnosti osvetlenia ako celku.