Deň otvorených dverí požiarnej zbrojnice

  • 06.5.2024
  • 923x
  •   

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána Obec Sebechleby v spolupráci s DHZO Sebechleby otvorila dňa 5.5.2024 verejnosti brány obecnej požiarnej zbrojnice, ktorá je po rozsiahlej rekonštrukcii. Budova požiarnej zbrojnice bola v obci postavená v roku 1948. V roku 2020 obec získala dotáciu na jej rekonštrukciu v celkovej výške 30 000 Eur. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice prebehla svojpomocne - zamestnancami obce.  Jej opravou obec zhodnotila budovu a vytvorila priestor, ktorý predstavuje slušné podmienky pre skladovanie technického vybavenia, ale aj ďalšie možnosti spoločenského využitia.

Deň otvorených dverí bol spojený aj s požehnaním požiarnej zbrojnice, ktoré s ochotou predniesol miestny p. dekan Daniel Markovič. Nechýbala ani DH Sebechlebskí hudci. Obyvatelia nahliadli do priestorov, posedeli pri občerstvení a porozprávali sa pri hudbe.

Strávili sme milé nedeľné popoludnie!