9. februára 2020

Venujte 2% pre Občianske združenie Sebechleby

V mene OZ Sebechleby Vás prosíme o podporu. Poukážte 2% zaplatenej dane pre Občianske združenie Sebechleby. Získané finančné prostriedky použijeme na obnovu kaplnky sv. Urbana  na […]
6. februára 2020

POZVÁNKA – Obecná fašangová zabíjačka – 22.02.2020

20. januára 2020

Plagát integrovaný regionálny operačný program Sebechleby

9. januára 2020

Informácie o predložení zámeru – strelnica Sebechleby

9. januára 2020

Harmonogram zberu odpadov 2020

7. novembra 2019

Zber elektroodpadu, železného šrotu a plastov – 14.11.2019

7. novembra 2019

Voľby do NR SR – 29.02.2020

25. septembra 2019

Rozhodnutie o obmedzení premávky

Mapový informačný systém obce Sebechleby