15. októbra 2021

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

2. septembra 2021

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

20. marca 2021

Testovanie obyvateľov 20.3.2021

11. februára 2021

OZNAM – úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

31. januára 2021

Harmonogram zberu odpadov 2021

31. januára 2021

Testovanie obyvateľov 30.1.2021

22. januára 2021

Testovanie obyvateľov 23.-24.1.2021

10. decembra 2020

Oznámenie o začatí územného konania

Mapový informačný systém obce Sebechleby