Užitočné čísla:
Integrovaný záchranný systém 112
Hasičská a záchranná služba 150
Záchranná zdravotnícka služba 155
Polícia 158
Polícia – Krupina 045/551 10 33
Informácie o telefónnych číslach v SR 1181
Letecká záchranná služba 18 155
SSE – Poruchová linka elektriny – call centrum 0800 159 000
SSE – zákaznícka linka 0850 111 468
SPP – Ohlasovňa porúch plynu 0850 111 727
SPP – zákaznícka linka 0850 111 363
Veolia – zákaznícka linka / poruchy – voda 0850 111 234
Farský úrad – Sebechleby 045/559 17 06
Pošta – Sebechleby 045/559 17 83
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 123, 18 154