Akciu alebo podujatie treba ohlásiť odovzdaním vypísaného tlačiva (stiahni nižšie) na obecnom úrade Sebechleby. Oznámené a povolené akcie alebo podujatia budú zverejnené na tejto stránke.

Obec Sebechleby, Sebechleby č. 1, 962 66, IČO: 00 320 226, obecsebechleby@gmail.com, www.sebechleby.com

Ohlasovacia povinnosť - podujatie

V zmysle zákona č .96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a VZN č.3/2011 OcZ Sebechleby.

V zmysle § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach usporiadateľ zodpovedá za zachovanie poriadku počas jeho priebehu.
ZODPOVEDNÁ OSOBA DÁTUM MIESTO DRUH PODUJATIA
OZ Sebechleby - RNDr. Róbert Lauko 27.-29.9.2019 Sebechleby - Stará Hora VEREJNÉ PODUJATIE - Oberačka po sebechlebsky
OZ Sebechleby - RNDr. Róbert Lauko 6.-8.10.2017 Sebechleby - Stará Hora VEREJNÉ PODUJATIE - Oberačka po sebechlebsky
OZ Sebechleby - RNDr. Róbert Lauko 1.-3.10.2016 Sebechleby - Stará Hora VEREJNÉ PODUJATIE - Oberačka po sebechlebsky
OZ Sebechleby - Martin Grajciar 2.-4.10.2015 Sebechleby - Stará Hora VEREJNÉ PODUJATIE - Oberačka po sebechlebsky
OZ Sebechleby - Martin Schvarc 3.-5.10.2014 Sebechleby - Stará Hora VEREJNÉ PODUJATIE - Oberačka po sebechlebsky
Martin Uhler 3.-7.7.2014 Sebechleby - Stará Hora OSLAVA NARODENÍN - súkromná oslava