verejná sútaž

16. apríla 2015

Vyhlásenie OVS

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov v k.ú. Sebechleby I. Vyhlasovateľ: Obec Sebechleby v zastúpení: Martinom Schvarcom, starostom obce sídlo: Sebechleby č.1, 96266 Sebechleby, IČO: 00320226 […]