starosta obce

2. septembra 2021

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

20. marca 2021

Testovanie obyvateľov 20.3.2021

31. januára 2021

Testovanie obyvateľov 30.1.2021

22. januára 2021

Testovanie obyvateľov 23.-24.1.2021