18. marca 2019

Návrh VZN č. 1/2019 o výšku príspevku…

11. marca 2019

Voľby poslancov do Európskeho parlamentu 25.5.2019

31. januára 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 16.3.2019

4. januára 2019

Pozvánka na verejné prerokovanie