4. januára 2019

Pozvánka na verejné prerokovanie

1. augusta 2018

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

25. júla 2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sebechleby

17. júla 2018

Voľby do orgánov samospráv obcí 10.11.2018