plány obce

10. marca 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sebechleby 2014 – 2020

Obec Sebechleby v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva a obecnými pracovníkmi vypracovali “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sebechleby v rokoch 2014-2020. Tento program má slúžiť […]