20. decembra 2016

Vyhlásenie OVS na odpredaj pozemkov