14. marca 2017

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

POZVÁNKA – Starosta obce Sebechleby zvoláva XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v stredu 22.marca 2017 o 19.00 hod. do zasadačky obecného úradu Sebechleby.