obecný úrad

4. januára 2019

Pozvánka na verejné prerokovanie

1. augusta 2018

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

25. júla 2018

Ochutnávka vín Stará Hora – Sebechleby

25. júla 2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sebechleby