obecný úrad

30. apríla 2019

Výberové konanie riaditeľ

17. apríla 2019

Výsledky II. kola volieb prezidenta SR

21. marca 2019

Výsledky I. kola volieb prezidenta SR

18. marca 2019

Návrh VZN č. 1/2019 o výšku príspevku…