obec sebechleby

16. februára 2017

Pozvánka na Reprezentačný ples Obce Sebechleby

23. januára 2017

Harmonogram zberu plastov v obci Sebechleby

20. decembra 2016

Vyhlásenie OVS na odpredaj pozemkov

29. novembra 2016

Voľba hlavného kontrolóra obce Sebechleby

Obecné zastupiteľstvo v Sebechleboch VYHLASUJE v súlade s § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA […]