obec sebechleby

21. marca 2019

Výsledky I. kola volieb prezidenta SR

18. marca 2019

Návrh VZN č. 1/2019 o výšku príspevku…

11. marca 2019

Voľby poslancov do Európskeho parlamentu 25.5.2019

31. januára 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 16.3.2019