november2018

1. augusta 2018

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

25. júla 2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sebechleby

17. júla 2018

Voľby do orgánov samospráv obcí 10.11.2018