Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: 
Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, 
Svätotrojičné nám. č.5, 
963 01  Krupina 

alebo elektronicky na adresu: 
uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK10538/2022/27
Dátum zverejnenia informácie: 13.06.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jabloň na pozemku parc. č. 546/2 KN C, 1 ks smrek na pozemku parc. č. 526/2 KN-C, 1 ks orech na pozemku parc. č. 519 KN-C, 1 ks hruška na pozemku parc. č. 514/2 KN-C, 2 ks orech na pozemku parc. č. 533 KN-C a 2 ks jabloň na pozemku parc. č. 565/1 KN-C v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10497/2022/27
Dátum zverejnenia informácie: 06.06.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 10684/5 registra KN-C v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 1397/2022/27
Dátum zverejnenia informácie: 16.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletové dreviny , ktoré rastú na pozemku parc. č. 687/1 a 10684/17 registra KN-E v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 479/2022/22
Dátum zverejnenia informácie: 18.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, ktoré rastú na poz. parc. č. 3622/4 registra KN-C /3622/4 KN-E/ a 10 ks tuja západná, ktoré rastú na poz. parc. č. 3623/30 registra KN-C, 56 registra KN-E v k. ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 411/2022/27
Dátum zverejnenia informácie: 17.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 193/2 registra KN-C v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10867/2021/27
Dátum zverejnenia informácie: 09.09.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 369/2 registra KN-C v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 11197/2020/13
Dátum zverejnenia informácie: 30.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 435 registra C KN v k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10549/2020/13
Dátum zverejnenia informácie: 03.08.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek a 4 ks jaseň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 435/2 registra E KN, v k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 774/2020/27
Dátum zverejnenia informácie:24.01.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech a 1 ks hruška, ktoré rastú na pozemku parc. č. 143/6 registra C KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 11048/2019/13
Dátum zverejnenia informácie: 30.12.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks tuja a 5 ks jaseň ktoré rastú na pozemku parc. č. 86/1 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10428/2019/27
Dátum zverejnenia informácie: 28.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení šípky, trnka, hlôch a náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4012 registra E KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10053/2019/13
Dátum zverejnenia informácie: 11.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 869/1 registra C-KN v k.ú. Rakovec, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10066/2019/13
Dátum zverejnenia informácie: 11.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 416/11 registra C-KN v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 9449/2019/27
Dátum zverejnenia informácie: 25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku parc. č. 1121 registra E KN (parc. č. 1121 registra C KN) v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10736/2018/27
Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jedľa strieborná, ktorá rastie na pozemku parc. č. 104/5 registra C KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10691/2018/13
Dátum zverejnenia informácie: 22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 20 ks borovica, na pozemku parc. č. 725/19 registra C KN v k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10639/2018/27
Dátum zverejnenia informácie: 12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení 3 ks dub cerový, 1 ks orech, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 7555, 7554, 7553, 7551, 417/5 registra E KN (parc. č. 7801/1 registra C KN) v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 9760/2018/13
Dátum zverejnenia informácie: 23.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 755/27 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 9487/2018/27
Dátum zverejnenia informácie: 06.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení: ihličnaté stromy na pozemkoch parc. č. 71/2, 71/1, 104/9 registra C KN, ovocné stromy na pozemkoch 2600/9, 2600/43, 2600/8, 2600/27, 2600/7, 2752/12 registra C KN, krovitý porast na pozemku 10 684/17 registra E KN (10729/1 registra C KN) v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10505/2017/27
Dátum zverejnenia informácie: 02.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 8041 registra C KN (8041 registra E KN) v k.ú. Sebechleby v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10574/2017/27
Dátum zverejnenia informácie: 02.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch kód dielu 5104/1, 5001/1, 8702/2, 8901/1, 6707/1, 5701/1, 5901/2, 6909/1, 7702/1, 7801/1, 4805/1, 7901/2 parcely registra C KN v k.ú. Sebechleby v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10554/2017/27
Dátum zverejnenia informácie: 23.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát biely na pozemku parc. č. 10693/8 registra E KN, ovocné stromy – jablone na pozemku parc. č. 10720/7 registra E KN, krovitý porast na pozemku parc. č. 10750/1 registra E KN, 1 ks lipa na pozemku parc. č. 10744/1 registra E KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10415/2017/27
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Sebechleby v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10441/2017/27
Dátum zverejnenia informácie: 30.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Sebechleby v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10208/2017/27
Dátum zverejnenia informácie: 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 22 ks jaseň, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2487/128, 2487/127, 2487/243 registra E KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 9398/2016/27
Dátum zverejnenia informácie: 01.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 2908/4 registra C KN v k.ú. Sebechleby, zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10746/2015/27
Dátum zverejnenia informácie: 16.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 2 ks javor poľný, 1 ks orech vlašský, 1 ks hruška obyčajná, ktoré rastú na pozemku parc. č. 6991/41 v k.ú. Sebechleby, zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10655/2015/27
Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu v zložení ruža šípová, trnka, svíb, náletové dreviny, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1221/1, 1224/1, 1220/1 registra C KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10653/2015/27
Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu v zložení ruža šípová, trnka, svíb, náletové dreviny, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 10725/1, 1232/33, 1232/27, 1232/35, 1232/38, 1232/6, 1232/30, 1232/29, 1232/9, 1232/40, 1232/39, 1232/10, 1232/42, 1232/41, 1232/11, 1232/32, 1232/31, 1232/12, 10725/3, 1232/21, 1220/8, 10725/4, 1232/26, 1232/24, 1232/1, 10725/2, 1229/1, 1224/2 registra C KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10534/2015/27
Dátum zverejnenia informácie: 13.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks osika, 1 ks slivka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 6991/1 registra C KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10533/2015/27
Dátum zverejnenia informácie: 13.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, 6 ks tuja, 7 ks smrek, 1 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 123 registra C KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10368/2015/27
Dátum zverejnenia informácie: 21.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech kráľovský, ktoré rastú na pozemku parc. č. 62/3 registra C KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 9733/2015/13
Dátum zverejnenia informácie: 01.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 1 ks borovica a 1 ks listnatý strom, ktoré rastú na pozemku parc. č. 435/1 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 137/2015/27
Dátum zverejnenia informácie: 14.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks borovica, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 2550/9 registra C KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10314/2014/13
Dátum zverejnenia informácie: 08.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks smrek, ktoré rastú  na pozemku parc. č.  590  registra C KN v k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10262/2014/27
Dátum zverejnenia informácie: 01.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 1121, 1122 registra E KN a parc. č. 1054/5, 1119/4 registra C KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10127/2014/27
Dátum zverejnenia informácie: 30.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie  na pozemku parc. č. 419/1 registra C KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 10126/2014/27
Dátum zverejnenia informácie: 30.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks orech, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 420/3 a 397/2 registra C KN v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 9675/2014/27
Dátum zverejnenia informácie: 04.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie  na pozemku parc. č. 3530 registra C KN v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

————————————————————————————————————————————————–

Číslo konania: SK 8768/2012/27
Dátum zverejnenia informácie: 25.07.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, druhu hrab, klen, osika a krovitý porast, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1121  registra E KN v k.ú. Sebechleby v prvom stupni územnej ochrany.