ZÁKON O OBECNOM ZRIADENÍ

Názov Za rok Zverejnil Dátum vytvorenia
Zákon o obecnom zriadení zbierka zákonov SR č. 479/2010 úplné znenie zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení Rok 2010 Editor 1.4.2010