Súhrnná správa o zákazkách z nízkou hodnotou za rok 2013

Sledované obdobie roka Názov zákazky Lehota na predpokladanie ponúk Úspešný uchádzač Stanovené kritérium hodnotenia Hodnota kritéria úspešného uchádzača Úspora oproti predpokladanej hodnote zákazky
1.štvrťrok
1.štvrťrok
Spolu za 1. štvrťrok
2.štvrťrok
2.štvrťrok
Spolu za 2. štvrťrok
3.štvrťrok
3.štvrťrok
Spolu za 3. štvrťrok
4.štvrťrok
4.štvrťrok
Spolu za 4. štvrťrok