Zoznam elektronických aukcií

Por. č. zákazky Názov zákazky Zverejnenie (vestník/dátum) Druh zákazky Kritérium hodnotenia Kontaktná osoba (meno/telefón/e-mail)
1.
2.
3.
Obec Sebechleby realizuje elektronické aukcie prostredníctvom softvéru od firmy DATALAN, a. s.
Elektronické aukcie prebiehajú na stránke http://eaukcie.digitalnemesto.sk/