Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní

Por. č. zákazky Názov zákazky Zverejnenie (vestník/dátum) Druh zákazky Kritérium hodnotenia Kontaktná osoba (meno/telefón/e-mail)
1. Rekonštrukcia nespevneného chodníka v obci Sebechleby 
SO-02 2-ETAPA
16.09.2013 Uskutočnenie stavebných prác najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
2. Zabezpečenie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 03.01.2014 Dodanie služieb na vypracovanie obstarania konceptu územného plánu najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
3. Výroba kovaného oplotenia na 
cintorín Sebechleby
04.02.2014 Uskutočnenie stavebných prác najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
4. Party stan 12 x 6 m PREMIUM výbava 10.02.2014 Dodanie party stanu podľa špecifických požiadaviek najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
5. Rekonštrukcia zastávok Sebechleby 07.04.2014 Uskutočnenie stavebných prác najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
6. Kúpa gabionových košov s príslušenstvom  28.04.2014 Dodanie služieb najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
7. Poskytnutie služieb na rekonštrukciu cintorína  28.04.2014 Dodanie služieb najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
8. Nákup materiálu na rekonštrukciu cintorína  28.04.2014 Dodanie tovaru najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
9. Poskytnutie služieb na rekonštrukciu miestnej komunikácie pri cintoríne Sebechleby  02.09.2014 Dodanie služieb najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
10. Rekonštrukcia podlahy v sále kultúrneho domu Sebechleby  11.02.2015 Dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
11. Výmena dverí v interiéri kultúrneho domu Sebechleby  10.04.2015 Uskutočnenie stavebných prác najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
12. Výroba a osadenie obkladov v interiéri sály KD Sebechleby  10.04.2015 Uskutočnenie stavebných prác najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
13. Stavba – Altánku Sebechleby pred budovou obecného úradu Sebechleby  12.05.2015 Dodanie materiálu, uskutočnenie stavebných prác najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
14. Výmena vchodových dverí na vinohradníckom zariadení Stará Hora  05.04.2017 Dodanie tovaru, uskutočnenie prác s tým spojenými najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
15. Výzva na predkladanie ponúk Sebechleby IBV – vodovod a kanalizácia  20.12.2018 Dodanie tovaru, uskutočnenie prác s tým spojenými najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
16. Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Sebechleby  15.07.2019 Dodanie tovaru, uskutočnenie prác s tým spojenými najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com
17. Výzva na predkladanie ponúk detské ihrisko Sebechleby  18.08.2021 Dodanie tovaru, uskutočnenie prác s tým spojenými najnižšia celková 
cena s DPH
Martin Schvarc 0903418966obecsebechleby@gmail.com