Martin Schvarc

  Starosta obce – nezávislý kandidát / Mayor of the municipality - Independent candidate: v obdobiach / in periods 2011 – 2014 , 2015 – 2018 , 2019 –

Email pracovný / working: obecsebechleby@gmail.com
Email súkromný / private: martinschvarc2@yahoo.com
Mobil / Cell phone: +421 903 418966

Iné aktivity / Other activities
Obecný futbalový klub Sebechleby / Football club
- Prezident futbalového klubu / President of football club
- Tréner U13 - UEFA licencia C / Coach U13 - UEFA License C
Občianske združenie Sebechleby / The civic association
- Hospodár združenia / Economic Manager
- Hlavný manažér festivalu Oberačka po sebechlebsky / Main manager of the festival
Oblastný futbalový zväz Zvolen / Regional Football Association
- Člen revíznej komisie / Member of the Review Commission
Urbárske a pasienkové spoločenstvo Sebechleby
- Člen výboru / Member of the Committee
Združenie Hont s.r.o. / Ltd.
- Člen revíznej komisie / Member of the Review Commission

Narodený / Born: 1977 Krupina
Bydlisko / Residence:
 Sebechleby 153, 962 66
Stav / Condition: ženatý / married, dve deti / two kids Max a Alex
Vzdelanie / Education: 
stredoškolské / secondary

Záľuby / Hobbies: rozvoj vidieka, kultúra, šport / rural development, culture, sport