Rozpočet obce Sebechleby - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Poradové číslo Názov Za rok Zverejnil Veľkosť
15. Rozpočet obce na rok 2021 - komplet Rok 2021 Editor 600 kB
14. Rozpočet obce na rok 2021 - príjem Rok 2021 Editor 600 kB
13. Rozpočet obce na rok 2018 Rok 2018 Editor 600 kB
12. Rozpočet obce na rok 2017 Rok 2017 Editor 600 kB
11. Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 Rok 2016 Editor 600 kB
10. Záverečný účet za rok 2016 Rok 2016 Editor 600 kB
9. Rozpočet obce na rok 2016 Rok 2016 Editor 600 kB
8. Záverečný účet za rok 2015 Rok 2015 Editor 600 kB
7. Rozpočet obce na rok 2015 Rok 2015 Editor 600 kB
6. Záverečný účet za rok 2014 Rok 2014 Editor 600 kB
5. Rozpočet obce na rok 2014 Rok 2014 Editor 600 kB
4. Záverečný účet za rok 2013 Rok 2013 Editor 600 kB
3. Rozpočet obce na rok 2013 Rok 2013 Editor 600 kB
2. Rozpočet obce na rok 2012 Rok 2012 Editor 600 kB
1. Rozpočet obce na rok 2011 Rok 2011 Editor 600 kB