Číslo Názov Za mesiac Zverejnené dňa Celková suma faktúr za daný mesiac
1. FAKTÚRY - január 01-2012 január/2012 31.01.2012 11613,22 EUR
2. FAKTÚRY - február 02-2012 február/2012 29.02.2012 8708,06 EUR
3. FAKTÚRY - marec 03-2012 marec/2012 31.03.2012 5226,01 EUR
4. FAKTÚRY - apríl 04-2012 apríl/2012 30.04.2012 6793,30 EUR
5. FAKTÚRY - máj 05-2012 máj/2012 31.05.2012 5309,50 EUR
6. FAKTÚRY - jún 06-2012 jún/2012 30.06.2012 7725,54 EUR
7. FAKTÚRY - júl 07-2012 júl/2012 31.07.2012 5807,74 EUR
8. FAKTÚRY - august 08-2012 august/2012 28.08.2012 7107,90 EUR
9. FAKTÚRY - september 09-2012 september/2012 30.09.2012 15334,22 EUR
10. FAKTÚRY - október 10-2012 október/2012 31.10.2012 4260,86 EUR
11. FAKTÚRY - november 11-2012 november/2012 30.11.2012 3313,24 EUR
12. FAKTÚRY - december 12-2012 december/2012 31.12.2012 4483,56 EUR
13. FAKTÚRY - január 01-2013 január/2013 31.01.2013 4976,85 EUR
14. FAKTÚRY - február 02-2013 február/2013 28.02.2013 9174,30 EUR
15. FAKTÚRY - marec 03-2013 marec/2013 31.03.2013 4999,58 EUR
16. FAKTÚRY - apríl 04-2013 apríl/2013 30.04.2013 9482,07 EUR
17. FAKTÚRY - máj 05-2013 máj/2013 31.05.2013 17857,00 EUR
18. FAKTÚRY - jún 06-2013 jún/2013 30.06.2013 44834,25 EUR
19. FAKTÚRY - júl 07-2013 júl/2013 31.07.2013 4567,11 EUR
20. FAKTÚRY - august 08-2013 august/2013 31.08.2013 31065,34 EUR
21. FAKTÚRY - september 09-2013 september/2013 30.09.2013 5572,22 EUR
22. FAKTÚRY - október 10-2013 október/2013 31.10.2013 10186,92 EUR
23. FAKTÚRY - november 11-2013 november/2013 30.11.2013 2919,71 EUR
24. FAKTÚRY - december 12-2013 december/2013 31.12.2013 12132,97 EUR
25. FAKTÚRY - január 01-2014 január/2014 31.01.2014 2089,58 EUR
26. FAKTÚRY - február 02-2014 február/2014 28.02.2014 10844,05 EUR
27. FAKTÚRY - marec 03-2014 marec/2014 31.03.2014 7645,53 EUR
28. FAKTÚRY - apríl 04-2014 apríl/2014 30.04.2014 5306,09 EUR
29. FAKTÚRY - máj 05-2014 máj/2014 31.05.2014 3033,09 EUR
30. FAKTÚRY - jún 06-2014 jún/2014 30.06.2014 18297,19 EUR
31. FAKTÚRY - júl 07-2014 júl/2014 31.07.2014 14516,56 EUR
32. FAKTÚRY - august 08-2014 august/2014 31.08.2014 10265,93 EUR
33. FAKTÚRY - september 09-2014 september/2014 30.09.2014 11084,89 EUR
34. FAKTÚRY - október 10-2014 október/2014 30.10.2014 23615,24 EUR
35. FAKTÚRY - november 11-2014 november/2014 30.11.2014 4572,94 EUR
36. FAKTÚRY - december 12-2014 december/2014 31.12.2014 24723,57 EUR
37. FAKTÚRY - január 01-2015 január/2015 31.01.2015 9536,46 EUR
38. FAKTÚRY - február 02-2015 február/2015 28.02.2015 5758,45 EUR
39. FAKTÚRY - marec 03-2015 marec/2015 31.03.2015 13150,80 EUR
40. FAKTÚRY - apríl 04-2015 apríl/2015 30.04.2015 4826,48 EUR
41. FAKTÚRY - máj 05-2015 máj/2015 31.05.2015 7255,09 EUR
42. FAKTÚRY - jún 06-2015 jún/2015 30.06.2015 6095,82 EUR
43. FAKTÚRY - júl 07-2015 júl/2015 31.07.2015 8653,60 EUR
44. FAKTÚRY - august 08-2015 august/2015 31.08.2015 210058,51 EUR
45. FAKTÚRY - september 09-2015 september/2015 30.09.2015 14294,27 EUR
46. FAKTÚRY - október 10-2015 október/2015 31.10.2015 10290,55 EUR
47. FAKTÚRY - november 11-2015 november/2015 30.11.2015 8186,86 EUR
48. FAKTÚRY - december 12-2015 december/2015 31.12.2015 27783,25 EUR
49. FAKTÚRY - január 01-2016 január/2016 31.01.2016 11149,98 EUR
50. FAKTÚRY - február 02-2016 február/2016 29.02.2016 6750,74 EUR
51. FAKTÚRY - marec 03-2016 marec/2016 31.03.2016 15379,27 EUR
52. FAKTÚRY - apríl 04-2016 apríl/2016 30.04.2016 5280,00 EUR
53. FAKTÚRY - máj 05-2016 máj/2016 31.05.2016 6009,26 EUR
54. FAKTÚRY - jún 06-2016 jún/2016 30.06.2016 11268,88 EUR
55. FAKTÚRY - júl 07-2016 júl/2016 31.07.2016 7886,71 EUR
56. FAKTÚRY - august 08-2016 august/2016 31.08.2016 12473,66 EUR
57. FAKTÚRY - september 09-2016 september/2016 30.09.2016 12959,11 EUR
58. FAKTÚRY - október 10-2016 október/2016 31.10.2016 12159,00 EUR
59. FAKTÚRY - november 11-2016 november/2016 30.11.2016 5646,45 EUR
60. FAKTÚRY - december 12-2016 december/2016 31.12.2016 17450,73 EUR
61. FAKTÚRY - január 01-2017 január/2017 31.01.2016 5599,39 EUR
62. FAKTÚRY - február 02-2017 február/2017 28.02.2017 8940,63 EUR
63. FAKTÚRY - marec 03-2017 marec/2017 31.03.2017 5189,62 EUR
64. FAKTÚRY - apríl 04-2017 apríl/2017 30.04.2017 5529,72 EUR
65. FAKTÚRY - máj 05-2017 máj/2017 31.05.2017 7829,72 EUR
66. FAKTÚRY - jún 06-2017 jún/2017 30.06.2017 6172,88 EUR
67. FAKTÚRY - júl 07-2017 júl/2017 31.07.2017 7985,36 EUR
68. FAKTÚRY - august 08-2017 august/2017 31.08.2017 10873,99 EUR
69. FAKTÚRY - september 09-2017 september/2017 30.09.2017 4279,12 EUR
70. FAKTÚRY - október 10-2017 október/2017 31.10.2017 10457,80 EUR
71. FAKTÚRY - november 11-2017 november/2017 30.11.2017 18054,42 EUR
72. FAKTÚRY - december 12-2017 december/2017 31.12.2017 11553,01 EUR
73. FAKTÚRY - január 01-2018 január/2018 31.01.2018 9817,13 EUR
74. FAKTÚRY - február 02-2018 február/2018 28.02.2018 5130,14 EUR
75. FAKTÚRY - marec 03-2018 marec/2018 31.03.2018 4248,62 EUR
76. FAKTÚRY - apríl 04-2018 apríl/2018 30.04.2018 6057,69 EUR
77. FAKTÚRY - máj 05-2018 máj/2018 31.05.2018 30820,71 EUR
78. FAKTÚRY - jún 06-2018 jún/2018 30.06.2018 8375,25 EUR
79. FAKTÚRY - júl 07-2018 júl/2018 31.07.2018 5324,14 EUR
80. FAKTÚRY - august 08-2018 august/2018 31.08.2018 20732,85 EUR
81. FAKTÚRY - september 09-2018 september/2018 30.09.2018 4563,87 EUR
82. FAKTÚRY - október 10-2018 október/2018 31.10.2018 19148,59 EUR
83. FAKTÚRY - november 11-2018 november/2018 30.11.2018 4725,81 EUR
84. FAKTÚRY - december 12-2018 december/2018 31.12.2018 17556,06 EUR
85. FAKTÚRY - január 01-2019 január/2019 31.01.2019 3390,52 EUR
86. FAKTÚRY - február 02-2019 február/2019 28.02.2019 17976,37 EUR
87. FAKTÚRY - marec 03-2019 marec/2019 31.03.2019 38013,24 EUR
88. FAKTÚRY - apríl 04-2019 apríl/2019 30.04.2019 24131,12 EUR
89. FAKTÚRY - máj 05-2019 máj/2019 31.05.2019 3634,22 EUR
90. FAKTÚRY - jún 06-2019 jún/2019 30.06.2019 8375,25 EUR
91. FAKTÚRY - júl 07-2019 júl/2019 31.07.2019 4919,94 EUR
92. FAKTÚRY - august 08-2019 august/2019 31.08.2019 32630,44 EUR
93. FAKTÚRY - september 09-2019 september/2019 30.09.2019 7041,96 EUR
94. FAKTÚRY - október 10-2019 október/2019 31.10.2019 10804,10 EUR
95. FAKTÚRY - november 11-2019 november/2019 30.11.2019 13137,08 EUR
96. FAKTÚRY - december 12-2019 december/2019 31.12.2019 5157,07 EUR
97. FAKTÚRY - január 01-2020 január/2020 31.01.2020 5161,23 EUR
98. FAKTÚRY - február 02-2020 február/2020 29.02.2020 5603,66 EUR
99. FAKTÚRY - marec 03-2020 marec/2020 31.03.2020 3780,97 EUR
100. FAKTÚRY - apríl 04-2020 apríl/2020 30.04.2020 8483,29 EUR
101. FAKTÚRY - máj 05-2020 máj/2020 31.05.2020 2434,85 EUR
102. FAKTÚRY - jún 06-2020 jún/2020 30.06.2020 27755,89 EUR
103. FAKTÚRY - júl 07-2020 júl/2020 31.07.2020 5631,64 EUR
104. FAKTÚRY - august 08-2020 august/2020 31.08.2020 41051,65 EUR
105. FAKTÚRY - september 09-2020 september/2020 30.09.2020 9142,14 EUR
106. FAKTÚRY - október 10-2020 október/2020 31.10.2020 4580,61 EUR
107. FAKTÚRY - november 11-2020 november/2020 30.11.2020 5002,29 EUR
108. FAKTÚRY - december 12-2020 december/2020 31.12.2020 18171,37 EUR
109. FAKTÚRY - január 01-2021 január/2021 31.01.2021 3495,29 EUR
110. FAKTÚRY - február 02-2021 február/2021 28.02.2021 12200,95 EUR
111. FAKTÚRY - marec 03-2021 marec/2021 31.03.2021 12288,36 EUR
112. FAKTÚRY - apríl 04-2021 apríl/2021 30.04.2021 5304,09 EUR
113. FAKTÚRY - máj 05-2021 máj/2021 31.05.2021 5992,59 EUR
114. FAKTÚRY - jún 06-2021 jún/2021 30.06.2021 11522,54 EUR
115. FAKTÚRY - júl 07-2021 júl/2021 31.07.2021 6589,09 EUR
116. FAKTÚRY - august 08-2021 august/2021 31.08.2021 12321,48 EUR
117. FAKTÚRY - september 09-2021 september/2021 30.09.2021 9639,77 EUR
118. FAKTÚRY - október 10-2021 október/2021 31.10.2021 19266,65 EUR
119. FAKTÚRY - november 11-2021 november/2021 30.11.2021 4267,96 EUR
120. FAKTÚRY - december 12-2021 december/2021 31.12.2021 11956,17 EUR
121. FAKTÚRY - január 01-2022 január/2022 31.01.2022 4287,21 EUR
122. FAKTÚRY - február 02-2022 február/2022 28.02.2022 5931,92 EUR
123. FAKTÚRY - marec 03-2022 marec/2022 31.03.2022 6055,69 EUR
124. FAKTÚRY - apríl 04-2022 apríl/2022 30.04.2022 4855,54 EUR
125. FAKTÚRY - máj 05-2022 máj/2022 31.05.2022 24177,11 EUR
126. FAKTÚRY - jún 06-2022 jún/2022 30.06.2022 10474,55 EUR
127. FAKTÚRY - júl 07-2022 jú6/2022 31.07.2022 9420,74 EUR
128. FAKTÚRY - august 08-2022 august/2022 31.08.2022 9651,51 EUR
129. FAKTÚRY - september 09-2022 september/2022 30.09.2022 9777,13 EUR
130. FAKTÚRY - október 10-2022 október/2022 31.10.2022 EUR
131. FAKTÚRY - november 11-2022 november/2022 30.11.2022 EUR
132. FAKTÚRY - december 12-2022 december/2022 31.12.2022 EUR