Poslanci obecného zastupiteľstva boli zvolení 10.11.2018,
slávnostný sľub zložili na prvom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2018.


Obecné zastupiteľstvo:
1. Bc. Anna Labudová = 338 hlasov
2. Alena Kaufmanová = 334 hlasov
3. Adrián Špánik = 324 hlasov
4. Andrej Fidluš = 284 hlasov
5. Vladimír Javorka = 271 hlasov
6. Mgr. Lukáš Lipnický = 267 hlasov
7. Ľubomír Ďatko = 262 hlasov