Adresa obecného úradu:
Obec Sebechleby č. 1,
962 66 Sebechleby

IČO: 00320226
DIČ: 202115 2595

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Región: Hont

Pracovníci OcÚ:
Martin Schvarc - starosta obce mob.: 0903 418 966
Ladislav Uday Ing. - hlavný kontrolór obce
Anna Vicianová - sekretariát, správa daní a poplatkov tel.: 045/55 91 996 mob.: 0911 284 578
Mária Korčoková - ekonómka mob.: 0903 514 883
Zuzana Chrienová - matrikárka, miestne poplatky tel.: 045/55 91 713 mob.: 0911 933 734
Helena Fidlušová - upratovačka, správca športového areálu
Stanislav Vilhem - vedúci technik
Peter Uhler - pomocný technik
Ján Porubiak - stavebný technik
Jozef Zubek - pomocný stavebný technik
Michal Kaufman - pomocný technik
Ján Šalát - pomocný technik
Ivan Lopušník - pomocný technik
Milan Štibora - pomocný technik
František Vician - pomocný technik
Paulína Roziaková - pomocná pracovná sila MŠ

Dobrovoľnícka činnosť §52
Iveta Rérichová (10/2015 – 03/2016)
Martin Grajciar (12/2015 – 05/2016)
Jozef Korčok (12/2015 – 05/2016)
Dagmar Schvarcová (01/2016 – 06/2016)


Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 11:30   12:30 - 15:30
Utorok 8:00 - 11:30   12:30 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30   12:30 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:30