Adresa obecného úradu:
Obec Sebechleby č. 1,
962 66 Sebechleby

IČO: 00320226
DIČ: 202115 2595

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Región: Hont

Email: obecsebechleby@gmail.com

Pracovníci OcÚ:
Ing. Terézia Krnáčová - starostka obce tel.: 045/5591830, mob.: 0903 418 966
--- - hlavná kontrolórka obce
Anna Vicianová - sekretariát, správa daní a poplatkov tel.: 045/5591996 mob.: 0911 284 578
Mária Korčoková - ekonómka tel. 045/5591713, mob.: 0903 514 883
Zuzana Chrienová - matrika, evidencia obyvateľstva tel.: 045/5591713 mob.: 0911 933 734
Helena Fidlušová - upratovačka, správca športového areálu
Stanislav Vilhem - vedúci technik
Ján Porubiak - stavebný technik
Jozef Zubek - stavebný technik
Michal Kaufman - pomocný technik
Peter Uhler - pomocný technik


Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 11:30   12:30 - 15:30
Utorok 8:00 - 11:30   12:30 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30   12:30 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:30