KOMISIE 2014-2018

Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja obce:
1. poslanec: Ing. Ján Šorec predseda komisie
2. poslanec: Adrián Špánik
3. zamestnanec: Zuzana Chrienová
4. zamestnanec: Anna Vicianová
5. obyvateľ: Anna Lipnická
6. obyvateľ: Ivan Hubač
7. obyvateľ: Ing. Milan Blaško
8. obyvateľ: Miroslav Jelcha

Komisia pre Mladú a Starú Horu v zložení:
1. poslanec: Kajetán Mikuláši
2. poslanec: Vladimír Javorka
3. poslanec: Adrián Špánik predseda komisie
4. poslanec: Alena Kaufmanová
5. zamestnanec: Zuzana Chrienová
6. obyvateľ: Lukáš Šiklóši – Občianske združenie Sebechleby
7. obyvateľ: Ladislav Cázer – Stará Hora
8. obyvateľ: Mgr. Róbert Lauko – Stará Hora
9. obyvateľ: Ján Šalát – Mladá Hora
10. obyvateľ: Jozef Husák – Mladá Hora

Komisiu pre kultúru a šport v zložení:
1. poslanec: Anna Cázerová
2. poslanec: Martin Grajciar
3. zamestnanec: Anna Vicianová
4. obyvateľ: Ľubo Ďatko zástupca mužského futbalového klubu predseda komisie
5. obyvateľ: Jozef Fidluš zástupca turistického oddielu
6. obyvateľ: Helena Fidlušová zástupca ženského futbalového klubu
7. obyvateľ: Róbert Hudec zástupca mužského speváckeho zboru
8. obyvateľ: Jozef Demian zástupca dychovej hudby
9. obyvateľ: Margita Janeková zástupca volejbalového klubu
10. obyvateľ: Anna Gregáňová zástupca klubu aerobiku
11. obyvateľ: Kocian Karol st. zástupca dobrovoľného hasičského zboru a streleckého krúžku
12. obyvateľ: Mgr. Erika Lukáčová zástupca Divadelný ochotnícky súbor

Komisiu pre školstvo, mládež a deti v zložení:
1. poslanec: Alena Kaufmanová
2. zamestnanec: Mária Korčoková
3. obyvateľ: Mgr. Daniel Markovič zástupca farského úradu
4. obyvateľ: Marcel Roziak mládežnícky richtár
6. obyvateľ: Katarína Benediková mládežnícka richtárka
7. obyvateľ: Katarína Lopušníková zástupca rodičov Materskej školy
8. obyvateľ: Mária Labudová zástupca rodičov Základnej školy
9. obyvateľ: Bc. Mária Jelchová zástupca Materskej školy
10. obyvateľ: Mgr. Margita Husáková zástupca Základnej školy