Právna subjektivita školy

Naša škola k 1. júlu 2002 získala zo zákona právnu subjektivitu. Rozhodnutím Okresného úradu v Krupine a dodatkom k zriaďovateľskej listine Obecného úradu v Sebechleboch. V priebehu druhého polroka kalendárneho roka 2002 boli vybavené: IČO, účty v banke, potrebné dohody s príslušnými dodávateľmi, revízie zariadení a pod. Ďalej sme spustili podvojné účtovníctvo v programe IBEU a od 1. januára 2003 spracovávame mzdovú agendu v programe VEMA.

Spojenie materskej školy so základnou školou

Od 1. januára 2004 došlo k spojeniu materskej školy so základnou školou /vyradenie a zaradenie MŠ SR do siete/. Škola zmenila oficiálny názov, ktorý znel: Základná škola s materskou školou Sebechleby. Po zaobstaraní nových pečiatok sme v januári 2004 povybavovali všetky potrebné náležitosti u našich dodávateľov vody, elektrickej energie, telekomunikáciách, poisťovniach /sociálna, zdravotné/ a banky. Ponúkame i pohľad na prvú a druhú stranu zriaďovacej listiny, ktorú vydal Obecný úrad v Sebechleboch a na potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie.
www.ZSSEBECHLEBY.edu.sk