Volejbal hrávame od roku 1998 až dodnes. Každý rok sa zúčastňujeme volejbalových turnajov o pohár. Súťažíme s Krupinou, ktorá má vytvorené štyri družstvá, Hontianske Moravce jedno družstvo a Sebechleby jedno družstvo. Každé družstvo organizuje raz do roka takýto volejbalový turnaj.