OFK Sebechleby
Názov: OZ OFK Sebechleby /Občianske združenie Obecný futbalový klub Sebechleby/
Sídlo: 962 66 Sebechleby
IČO: 42300851
Právna forma: Združenie
Odvetvie ekonomickej činnosti - hlavná činnosť (SK NACE): 93120 Činnosti športových klubov

Prezident klubu: Martin Schvarc
Manažér klubu: Ľubomír Ďatko
Hospodár: Ing. Branislav Krajč