Už od roku 1975 sa mladí hasiči zúčastňujú hry Plameň. Za toto obdobie dosiahli mnoho výborných umiestnení na úrovni okresu i kraja. Tieto výsledky boli dosiahnuté vďaka dobrej spolupráci z DHZ, obecným úradom a miestnou základnou školou. Mimoriadne úspešný bol rok 2006, keď družstvo dievčat na VII. Celoštátnom kole v Michalovciach sa umiestnilo na 6. mieste a v táborovej olympiáde bolo tretie.

V roku 2008 v rámci krajského kola v Detve, získalo družstvo dievčat 1. miesto v požiarnom útoku s vodou. Trvalou spomienkou na toto víťazstvo je pohár predsedu KV-DPO.

Hasiči, obec a škola sa prezentovali aj ako dobrí organizátori v minulosti, ale svoje kvality dokázali aj v roku 2009, keď pripravovali letné okresné kolo hry Plameň a v roku 2010 jesenné kolo hry Plameň, na ktorom štartovalo 19 družstiev. Domáci mali v súťaži 7 družstiev, ktoré sa umiestnili 4-krát na 1. mieste, 2-krát na 2. mieste a 1-krát na 3. mieste.
Teší skutočnosť , že dobrá spolupráca prináša svoje ovocie a prospešné využívanie voľného času mladých hasičov, z ktorých mnohí aj po skončení základnej školy sa stali členmi DHZ a naďalej sú aktívni v hasičských súťažiach.