Farnosť sv. Michala Archanjela Sebechleby

Farnosť Sebechleby patrí po novom územnom usporiadaní diecéz na Slovensku z roku 2008 do Banskobystrickej diecézy a Krupinského dekanátu.

Z hornej strany smerom na Krupinu susedí s farnosťou Hontianske Nemce a z dolnej strany smerom na Dudince susedí s novozriadenou farnosťou Terany.
Nakoľko sa farnosť nachádza na okraji Štiavnických vrchov, obklopuje ju krásna príroda. Turistickým zážitkom pre domácich farníkov, ale najmä pre hostí a to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia je návšteva sebechlebských vinohradníckych osád Stará Hora a Mladá Hora. www.SEBECHLEBY.fara.sk