Folklórna skupina Geľovianka vznikla v októbri 1981.
Za 30 rokov svojej existencie spracovali zvykoslovie našej obce: priadky, svadba, pranie, varenie lekváru, zajtonec, nedeľa vinohradníka, regrúti, tance a spevy z Hontu, viaže sa k nej aj obnovenie kroja pri rôznych príležitostiach.

V roku 2005 sme za finančnej podpory samosprávneho Banskobystrického kraja a Slovenského rozhlasu vydali kazetu piesní zo Sebechlieb, ako aj videokazetu a DVD po názvom Testamenty zo Sebechlieb. Prispeli sme k tvorbe viacerých filmov a relácií o našej obci.
Okrem domácich vystúpení má skupina za sebou veľké folklórne festivaly vo Východnej, v Detve, na Hrušove ale aj v Srbsku. Vystúpila v okolitých mestách, obciach, na regionálnych prehliadkach i v zahraničí.

Vedúcimi folklórneho súboru sú Eva Kempová a Terézia Polláková.