Detský folklórny súbor VIENOK vznikol v októbri 1987 nástupom vychovávateľky pani Evy Kempovej do základnej školy v Sebechleboch.

VIENOK nacvičuje a účinkuje príležitostne: Deň matiek, Svätourbanské slávnosti, Mesiac úcty k starším, Vianočný program. Zameriava sa hlavne na hry zo Sebechlieb.Vyše 20 rokov traduje podujatie „VIANOČNĚ OBLÁTKY“. Kedysi bolo zvykom (okrem iných obcí) aj v obci Sebechleby, že u miestneho pána učiteľa, šikovné gazdinky piekli vianočné oblátky pre celú dedinu, na zvláštne upravených železách. Suroviny na pečenie poznášali žiaci školy (mlieko, vajcia, cukor, múka). Upečené oblátky roznášali pred Vianocami čiže „ČASITOVALI“ a k tomu bol určený nasledovný vinš:

„Približujú sa nám tieto vianočnie sviatke, Krista Pána narodenie, obyčaje bývajú, že si ľudia jedon druhýmu darčoke posielajú. Tak aj náš pán učiteľ, vám tento darčok posiela, aby ste ho s vďačnosťou prijali. Pochválený buď Ježiš Kristus.“

Žiaci za oblátky dostali fazuľu, klobásu vajcia, jablká, zemiaky. Bola to výplata pre pána učiteľa za vyučovanie žiakov.