Detský folklórny súbor Škovránok vznikol v roku 2004. Hlavnou myšlienkou jeho založenia bolo vybudovať v malých detských srdiečkach vzťah k tradícii a k folklóru a budovanie tejto myšlienky sa stalo skutočnosťou vďaka pani zástupkyni riaditeľa MŠ Márii Roziakovej a pani učiteľky Erike Lukáčovej.

V prvých rokoch fungovania bol Škovránok zameraný predovšetkým na ľudové tradície našej obce a prípravu navštevovali len 5-6 ročné deti.

V súčasnom období je súbor realizovaný v krúžkovej činnosti v miestnej materskej škole pod vedením pani učiteliek Majky Jelchovej a Jarky Roziakovej. Keďže bol o krúžok prejavený vysoký záujem a navštevuje ho takmer 35 detí, sú deti rozdelené do dvoch skupín podľa veku, 1. skupina sú 3-4 ročné deti a 2. skupina 5-6 ročné deti. Cieľom krúžku je vzbudiť u detí hravou a zaujímavou formou záujem o ľudový tanec a folklór. Z dôvodu vekových rozdielov detí v krúžku si príprava vyžaduje začínať od jednoduchých detských hier a tancov v kruhu k zložitejším tanečným krokom a variáciám. Svoj folklórny talent deti prezentujú na verejnosti pri rôznych obecných príležitostiach a vystúpeniach organizovaných MŠ pre rodičov.

Veríme, že vďaka folklórnemu súboru Škovránok bude v srdiečkach sebechlebských detí rásť láska k tradícii, k ľudovej hudbe a tancu. Jednoducho k folkóru.