ODDYCHOVÝ A EDUKAČNÝ PARK „UČÍME HROU“ SEBECHLEBY

Edukačný a oddychový park "Učíme sa hrou" je priestor pre obyvateľov a návštevníkov obce Sebechleby, kde sa môžu hravou formou vzdelávať deti a mládež o histórii obce, o geografickom položení obce a o faune a flóre regiónu a popritom tráviť voľný čas relaxom. V oddychovom parku boli vytvorené podmienky pre hravú formu vzdelávania prostredníctvom hracích prvkov, informačných panelov, malej školy v prírode, predmetov typických pre región, vysadenej zelene a altánku s ohniskom. Hlavným cieľom vybudovania tohto parku bolo zvýšenie kvality života obyvateľov v obci a zatraktívnenie prostredia obce pre návštevníkov.