Poľovný revír Rovná Hora uznaného rozhodnutím Obvodného lesného úradu vo Veľkom Krtíši č. 2006/00680 zo dňa 18.2.2006.

Poľovnícka oblasť: S VI Štiavnické pohorie Chovateľský celok: Hont Výmera: 2 299,92 ha

Poľovný revír nachádzajúci sa na južných svahoch Štiavnického pohoria zameraný na chov srnčej, diviačej a jelenej zveri. Užívateľ poľovníckeho revíru: Poľovnícke združenie Sebechleby

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SEBECHLEBY IČO: 00626520 Poľovnícke združenie má 22 členov. Deň vzniku: 29.4.1993 registrácia -  Ministerstvo vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-8056

Organizačne začlenené:  OKO SPZ Krupina Prvé združenie založené v Sebechleboch zamerané na chov a lov zveri vzniklo v roku 1952.

Kontakt telefón: 0905 324 192 E-mail: pzsebechleby@zoznam.sk

Poľovné združenie Sebechleby má v svojom poľovnom revíri v správe 22 posedov pod názvami: Klasitavky na konci, Mäkký kameň - v mieste bývalého posedu čerešňa, Ladziansky vrch - Železný posed, Rovná Hora - pri bahne, Okrúhla chrást, Pri Oriešku okrúhla chrást, Suché sádky - nad Holzovým jarkom, Pri Štokovke, Tri chotáre, Sedlo - Mladá Hora, Breziny - Mladá Hora- Sedlo vrch, Libietov vinica, Veľká Kvaka, Bravec čerešňa, Špit za bahnom, Malá Kvaka, Vorbelice - 1 posed, Vorbelice - 2 posed, Rovná Hora - Obrázok, Libietov jarok, Pod včelínom Mäkký kameň, Kockov posed od Nemčianskeho.