Občianske združenie Sebechleby bolo založené v roku 2006 / 29.11. 2006, registrácia MV SR , č. spisu VVS/1-900/90-29131/ s cieľom podporiť rozvoj vo vidieckom cestovnom ruchu obce Sebechleby.

Občianske združenie Sebechleby má dobré nápady na rozvoj slovenského vidieku regiónu Hont a slovenskú ľudovú kultúru Sebechleby - Stará Hora. Zachová a rozvíja kultúrne dedičstvo obce Sebechleby. Organizuje rôzne podujatia a brigády na podporu tohto regiónu.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke OZ Sebechleby:
OZ Sebechleby = www.STARAHORA.sk