Členská schôdza MO SRZ Krupina

Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v nedeľu 13.3.2011 usporiadal členskú schôdzu, ktorá sa v zmysle Stanov zväzu koná pravidelne každý rok. Z 354 členov sa na schôdzi prezentovalo 250. Schôdzu viedol predseda Karol Roganský, ktorý prečítal hlavnú správu, v ktorej zhodnotil hlavné smery činnosti organizácie a jej pôsobenie počas uplynulého roku. Podrobnú správu o úlovkoch, zarybňovaní lovných revírov a chove rýb prečítal hlavný hospodár Ing. Ján Durdík. S príjmom a použitím peňazí organizácie oboznámil prítomných podpredseda RNDr. Miroslav Tanuška. Závery revízie spisovej agendy a hospodárenia prečítal predseda kontrólnej komisie PharmDr. Zsolt Gyerpál. Róbert KovÁč vyhodnotil činnosť rybárskej stráže.

Prítomní členovia boli oboznámení s výsledkom X.Snemu SRZ, s výsledkom volieb prezidenta, tajomníka zväzu a zástupcoch kraja do Rady SRZ. Ďalej dostali podrobné informácie o pôsobení organizácie v ďalších združeniach – Pohronskej únii a občianskom združení Hron – slobodná rieka. S aktuálnou petíciou združenia Hron – slobodná rieka, vyhlásenej najmä proti malým vodným elektrárňam, oboznámil prítomných tajomník Peter Čulík.

Najzaujímavejšie pre prítomných boli informácie o zarybňovaní a úlovkoch. V roku 2010 sa podarilo na krupinských revíroch uloviť 2820 ks kapra o hmotnosti 5281 kg, 1110 pleskáčov – 374 kg, 47 šťúk a 74 zubáčov. Počasie lovu pstruhov neprialo a tak môžeme len dúfať, že vo vode zostali a táto sezóna bude o to úspešnejšia.

Väčšina peňazí organizácie šla na zarybňovanie. Do vody sme dali 4500 kg 3 ročného kapra, 2900 kg dvojročného kapra, zubáča, šťuku, amura a po rokoch sa podarilo priehrady v Krupine a Sebechleboch zarybniť úhorom. Vo finančnom vyjadrení nákup rýb bol vo výške 10956 €, dotácia bola vo výške 5350 €, z chovu sme dodali za 7087 €.

Spolu sme zarybnili lovné revíry v hodnote 23393 €.

Schôdzou sa symbolicky ukončilo zimné obdobie lovu rýb, pretože od 15.3. do 31.5. platí všeobecný zákaz lovu na našich vodných nádržiach. RNDr. M.Tanuška

podpredseda MO SRZ Krupina