Stavebná firma I & B s.r.o.,

Sebechleby ponúka:
- realizácia ČOV, žúmp a septikov
- strojové výkopové práce aj v stiesnených podmienkach
- odvodnenie základov a pozemkov
- pripojenie nehnuteľností na všetky inžinierske siete (voda, plyn, kanál, elektrika)
- ručné a strojové búracie práce
- stavebný dozor na pozemné stavby
- prenájom nákladného auta (nosnosť 4 t)
- prenájom kontajnera na suť a iné materiály (nosnosť 4 t)


Poskytujeme zdarma profesionálne poradenstvo a vypracovanie cenovej ponuky ohľadom akýchkoľvek ponúkaných stavebných prác.

Kontakt:
I & B s.r.o.
Sebechleby č. 1
962 66 Sebechleby
IČO: 46604588
Konatelia: Ivan Hubač, Beáta Hubačová
Ivan Hubač 0903 204 834
Mail: ibstav@ibstav.sk
Web: www.ibstav.sk

www.IBSTAV.sk