Mladá Hora /vinárska osada/ – časť obce Sebechleby

Prvá písomná zmienka o vinárskej osade je z roku 1219. Je to tretí najstarší záznam o pestovaní viniča na Slovensku. Najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z mladšieho neolitu. V 80-tych vínnych pivniciach kopaných do tufového podložia. Dnes sa tu spracováva, vyrába a skladuje víno. V jej blízkosti sa nachádza vodná nádrž Sebechleby, kde sa môžete okúpať a rybári chytať ryby.