Nezaradené

31. januára 2018

POZVÁNKA – Obecná fašangová zabíjačka – 10.2.2018

14. marca 2017

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

POZVÁNKA – Starosta obce Sebechleby zvoláva XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v stredu 22.marca 2017 o 19.00 hod. do zasadačky obecného úradu Sebechleby.
7. marca 2017

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Obec Sebechleby vyhlasuje zámer na prenájom poľnohospodárskych pozemkov a podmienky obchodnej verejnej súťaže. Prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v k.ú. Sebechleby, v súlade s § […]
2. decembra 2012

Oznam – vzn – návrhy

Všeobecno-záväzné nariadenia určené na schválenie dňa 14.12.2012